logo Òliba

El Projecte Òliba és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona per utilitzar els computadors existents en el seu campus com a plataforma de càlcul intensiu per a les aplicacions científiques dels seus investigadors.

Els recursos de càlcul utilitzats són fonamentalment els computadors de les aules d'informàtica de les diferents Escoles i Facultats que participen en el projecte. Aquests recursos s'utilitzen durant el dia per a tasques docents. A les nits, caps de setmana i en períodes no lectius els recursos es reconfiguren automàticament per al seu ús en tasques de càlcul científic, sense interferir en el seu ús docent habitual.

El projecte s'ha promogut des del Vicerectorat de Projectes Estratègics, i compta amb el suport tècnic del personal dels Serveis d'Informàtica de la UAB, del personal dels Serveis d'Informàtica Distribuïts dels centres participants i de membres del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. El projecte disposa també d'una llista de distribució que està oberta a la participació de tota la comunitat d'usuaris del sistema.

En aquesta web trobareu les condicions d'ús per poder executar els vostres programes sobre les màquines de les aules, una descripció dels elements que conformen el sistema (acompanyada de dos guies breus per instal·lar el software necessari i començar a utilitzar-lo). La secció de descàrregues conté algunes versions del programari que s'utilitza en el projecte Oliba. L'apartat d'estadístiques mostra informació històrica sobre l'ús del sistema.