L'accés al sistema és lliure per a tots els investigadors de la UAB. L'execució de les aplicacions es fa mitjançant el sistema de cues Condor. Els investigadors han de tenir un ordinador connectat a la xarxa de la UAB amb una adreça IP vàlida del seu domini, i el software de Condor instal·lat i configurat adequadament. Les aplicacions dels usuaris han d'estar preparades per executar sobre màquines Linux amb alguna de les configuracions existents a les aules d'informàtica de la UAB. Aquestes màquines disposen típicament d'un processador Intel Pentium IV 2.8GHz, 512MB de memòria principal i 80GB de disc dur (dividits aproximadament a parts iguals entre una partició Windows i una partició Linux; per als usuaris es disposa de 10GB d'espai).

Envieu un missatge de correu electrònic a l'adreça de contacte (pr.oliba@uab.es) perquè se us activi l'accés al sistema i per rebre instruccions o conèixer novetats d'última hora. Utilitzeu el mateix contacte si voleu:

  • Consultar la possibilitat d'executar aplicacions Java o aplicacions paral·leles (PVM o MPI).
  • Executar aplicacions en entorns Windows (en l'actualitat, totes les màquines treballen en Linux quan no estan sent utilitzades en tasques docents).
  • Fer execucions en període de prova. Per garantir la correcta execució de les aplicacions, els nous usuaris poden sol·licitar un compte d'usuari en una màquina de proves que disposa de la mateixa configuració que les màquines de les aules. En aquesta màquina es pot comprovar el funcionament correcte de les aplicacions abans de que s'enviïn a executar a través de Condor. Eventualment, es pot recompilar les aplicacions si es detectessin problemes de compatibilitat amb alguna de les llibreries del sistema o del compilador. Aquestes màquines tenen un espai disponible de disc molt limitat i només estan pensades per fer proves inicials. L'enviament massiu de treballs s'hauria de fer des de la màquina pròpia de cada usuari, un cop instal·lat el sistema Condor i verificada la correcta execució dels treballs en la màquina de proves.

Si obteniu resultats sobre les màquines del projecte Òliba, afegiu el següent agraïment a les vostres publicacions ("Computational resources used in this work were kindly provided by the Oliba Project of the Universitat Autonoma de Barcelona").