Guía ràpida de instal·laciò

El sistema Condor es caracteritza per proporcionar moltes opcions d'instal·lació i configuració. Això ofereix als usuaris i propietaris de les màquines un control molt precís de la forma com s'enviaran i executaran els treballs en el sistema. Hi ha unes 500 variables de configuració que poden ser modificades per especificar aquests paràmetres de control. Lògicament, la instal·lació d'un sistema complert de Condor pot resultar complexa segons com estiguin administrats els equips on s'instal·li. Els usuaris avançats o els usuaris interessats en instal·lar un pool sencer de Condor haurien de referir-se a la documentació completa del sistema (http://www.cs.wisc.edu/condor/manual/v6.6/3_2Installation.html). També es pot trobar informació útil en la web d'Optena (http://condor.optena.com/display/CONDOR/Installation) amb exemples per muntar pools petits de dues màquines.

Nogensmenys, aquesta guia és molt més senzilla perquè només tracta de la instal·lació de màquines clients en sistemes Unix/Linux des de les que es puguin enviar treballs a les màquines treballadores disponibles a les aules d'informàtica de la UAB. En principi, hi ha tres possibles formes de fer la instal·lació (el mètode "vell", el "nou" i un mecanisme basat en RPMs). En aquesta guia es descriu una instal·lació seguint el segon mètode, tot i que es comenten alguns passos alternatius utilitzant el tercer mètode. El mètode "nou" pot ser utilitzat per tots els usuaris (fins i tot aquells que no tenen privilegis d'administrador, tot i que sempre és preferible fer la instal·lació com a administrador). El mètode basat en RPMs requereix privilegis d'administrador. En ambdós casos hi ha una sèrie de passos comuns a qualsevol instal·lació Condor, i després hi ha algunes accions de configuració manuals per ajustar-lo a les característiques del sistema de la UAB.

El nostre objectiu és instal·lar una màquina client des de la qual es puguin enviar treballs al pool de la UAB. Aquesta màquina es coneix com a submit-only machine en terminologia Condor. En aquest cas, després de la instal·lació acabarem amb dos processos Condor executant-se en la nostra màquina:

  • condor_master: procés encarregat de vigilar l'altre procés.
  • condor_schedd: procés encarregat de gestionar tots els treballs que l'usuari vulgui enviar al sistema.