Requeriments previs

Abans de començar la instal·lació caldria verificar que la nostra màquina compleix els següents requeriments:

  • Està connectada a la xarxa de la UAB i disposa d'una adreça (IP) vàlida. En el seu domini.
  • La màquina està donada d'alta al servidor de noms (DNS) de la UAB (o té la configuració apropiada al fitxer /etc/hosts. Condor suposa que totes les màquines poden fer el següent:
    • Resoldre un nom a partir de la seva adreça IP (foo.example.com -> 128.135.20.10)
    • Resoldre una adreça a partir del seu nom (128.135.20.10 -> foo.example.com)
  • Els serveis i recursos habituals en una sistema Linux estan presents i ben configurats (serveis bàsics de l'operatiu, lliberies del sistema, etc.).
  • La màquina disposa de prou espai lliure en el disc per poder emmagatzemar còpies dels programes que s'envien a executar i dels fitxers de dades associats.