Pas 0 - Decidir la localització dels fitxers

Abans de començar cal decidir on volem col·locar els fitxers i els directoris que Condor utilitzarà. Els fitxers de Condor inclouen bàsicament tot el que cal perquè s'executi Condor (fitxers de binaris, llibreries i alguns scripts). Tot això es guardarà en un directori indicat a la variable de configuració RELEASE_DIR. Segons com sigui la vostra instal·lació, el RELEASE_DIR es pot definir en algun lloc dins d'un sistema d'arxius compartits (controlat, per exemple, per NFS o AFS). Condor utilitza també un espai de treball on guarda informació sobre els treballs enviats, les accions realitzades al llarg del temps, etc. Tot això es guarda en un directori indicat a la variable de configuració LOCAL_DIR. Convé que aquest directori estigui en algun lloc dins el disc local de la vostra màquina. En aquesta guia hem optat per situar LOCAL_DIR dins un compte d'usuari anomenat condor, la creació del qual es comenta a continuació.