Pas 2 - Obtenir els binaris

Es poden obtenir els binaris de Condor des de la web del propi projecte Condor (www.cs.wisc.edu/downloads). Allà es pot agafar l'última versió estable adient per al Sistema Operatiu de la vostra màquina. Per comoditat, a la web del projecte Òliba podreu trobar unes quantes versions de Condor (per a Windows i per a algunes de les plataformes Linux més habituals a la UAB). Si no trobeu la que necessiteu, aneu a la web original del projecte Condor.

La llista completa de plataformes suportades per a la versió 6.6.10 és la següent:

Plataformes suportades (Condor 6.6.10)
Arquitectura Sistema Operatiu
Hewlett Packard PA-RISC (both PA7000 and PA8000 series) HPUX 10.20
HPUX 11.x (clipped)
Sun SPARC Sun4m,Sun4c, Sun UltraSPARC Solaris 8, 9
Silicon Graphics MIPS (R5000, R8000, R10000) IRIX 6.5 (clipped)
Intel x86 Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0, 9
Red Hat Enterprise Linux 3
Debian Linux 3.1 (sarge)
Red Hat Fedora Core 1, 2, 3 (usa Red Hat Linux 9 binaries)
Windows 2000 Professional and Server, 2003 Server (Win NT 5.0), Windows XP Professional (Win NT 5.1) (clipped)
ALPHA Red Hat Linux 7.2 (clipped)
Tru64 5.1 (clipped)
PowerPC Macintosh OS X (clipped)
AIX 5.2 (clipped)
Itanium (IA64) SuSE Linux Enterprise Server 8.1 (clipped)

Condor pot funcionar en altres distribucions de Linux diferents a les indicades a la llista anterior. Normalment es pot usar un binari de Condor que funcioni amb la mateixa versió de nucli i de les llibreries de C (glibc) que la distribució que tingueu al vostre sistema. A la UAB es poden executar aplicacions només sobre màquines amb Windows o Linux. Tot i això, la màquina client des de la que s'enviïn treballs no té perquè ser obligatòriament d'aquestes plataformes.

Condor és un software lliure que es distribueix sota una llicència de tipus BSD (http://www.cs.wisc.edu/condor/downloads/v6.6.license.html). El codi font no es distribueix amb els binaris, però realment no és necessari tenir-lo.

A la web del projecte Condor, abans d'accedir a la zona de descàrregues us demaran una certa informació personal que els desenvolupadors del sistema utilitzen per generar estadístiques sobre la comunitat d'usuaris. Des de la pàgina de descàrregues també us podeu subscriure a dues llistes de distribució (condor-world i condor-users). La primera informa bàsicament de l'aparició de noves versions i té pocs missatges. La segona serveix per fer consultes dins de la comunitat d'usuaris i té força trànsit de missatges.

Al final d'aquest pas hauríeu de tenir un fitxer .tar.gz emmagatzemat, per exemple, en el directori de l'usuari condor creat en el pas 1 o en el directori que hagueu triat en el moment de fer la descàrrega.

Per exemple, a /home/condor (directori creat per a l'usuari condor en el pas 1) hi hauria el fitxer condor-6.6.10-linux-x86-glibc23-dynamic.tar.gz