Pas 5 - Modificar el fitxer condor_configure.local

Amb la comanda condor_configure ja tenim tots els fitxers al lloc addient. L'últim pas que queda és configurar el sistema de forma addient. Part de la configuració ja s'ha produit automàticament com a consequüència del pas anterior. Els elements configurats es troben en el fitxer condor_config.local dins del LOCAL_DIR. Aquest fitxer es genera automàticament i, malauradament, t''e uns quants problemas: hi ha paràmetres que aparaiexen buits a l'arxiu però que no tenen sentit en el nostre cas perquè estem configurant una màquina del tipus submit-only, alguns paràmetres s'han configurat automàticament de forma errònia i falten alguns paràmetres que cal configurar però que no es poden especificar amb la comanda condor_configure.

Cal modificar el fitxer condor_config.local perquè contingui el següent (els paràmetres que cal afegir o canviar estan marcats amb *):

(*) FILESYSTEM_DOMAIN = $(FULL_HOSTNAME)
LOCK = /tmp/condor-lock.$(HOSTNAME)0.172796854822995
(*) CONDOR_ADMIN = joan.gracia@uab.es (aquesta és la nostra adreça habitual de correu electrònic; hi rebrem missatges automàtics si hi ha problems amb el sistema Condor de la nostra màquina)
(*) CONDOR_SUPPORT_EMAIL = pr.oliba@uab.es
MAIL = /usr/bin/mail
RELEASE_DIR = /usr/local/condor
DAEMON_LIST = MASTER,SCHEDD
(*) UID_DOMAIN = $(FULL_HOSTNAME)
(*) EMAIL_DOMAIN = $(FULL_HOSTNAME)
CONDOR_HOST = oliba.uab.es
CONDOR_IDS = 1001.100
LOCAL_DIR = /home/condor
(*) HOSTALLOW_READ = 158.109.*
(*) HOSTALLOW_WRITE = 158.109.*
(*) LOWPORT = 40000
(*) HIGHPORT = 50000