Pas 7 - Comprovar la configuració del client Condor

Si s'ha completat el pas anterior amb èxit, ara es pot comprovar que el nostre client Condor veu totes les màquines treballadores disponibles i, per tant, la nostra màquina ja està llesta per començar a enviar-hi treballs (la Guia ràpida d'ús descriu els primers passos perque es poden fer per enviar treballs).

Executeu la comanda condor_status (espereu un parell de minuts després del pas anterior). Si tot va bé ja haurieu de veure les màquines presents en el pool.


% condor_status

Name          OpSys       Arch   State      Activity   LoadAv Mem   ActvtyTime

aula01.siee.u LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.020   502  0+01:30:04
aula02.siee.u LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.000   502  0+01:10:04
aula03.siee.u LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.000   502  0+02:15:04
aula04.siee.u LINUX       INTEL  Claimed    Busy       0.040   502  0+00:00:01

                     Machines Owner Claimed Unclaimed Matched Preempting

     INTEL/LINUX    4     0       1         3       0          0

        Total    4     0       1         3       0          0